December 2022

In de decembermaand heeft het Kerkkoor Driebergen drie optredens gedaan, allen onder bezielende leiding van Wouter Harbers, onze dirigent.

Het eerste optreden was de “Kerstzang voor iedereen” in de Nieuwe Kerk te Zeist. Het was de 50ste kerstzang van de Bethelgemeente op rij met medewerking van organist Peter van Nes.

Bij het tweede optreden stond het 80-jarig jubileum voorop met als opening een mooie groepsfoto.

Het concert met het Kerstoratorium “Een nieuw begin”, van componist Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter in de Grote Kerk te Driebergen volgde daarop.

Medewerking werd verleend door Robert Cekov – viool, Evelyn Heuvelmans – hobo, Daniëlle van Laar – fluit, Melanie Garett – trompet, Laurens van Egmond – trompet, Jan Willem den Hartogh – piano, Pim Schipper – orgel en lector ds. Henk Reinders.

Het feest werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Op de Kerstavond, 24 december is er een stemmige samenzang met het
kerkkoor geweest, ook in de Grote Kerk te Driebergen met medewerking van organist Paul van Oosten.

Passie- en Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’

Dit oratorium (muziek: Johan Bredewout en tekst: Hans de Ruiter) bestaat uit de twee delen: ‘Lam Gods’ en ‘Christus is Waarlijk Opgestaan’. Bij het schrijven van het oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: ‘VAN LIEFDE ONGEKEND’. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ‘My song is love unknown’, van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium ‘Van Liefde Ongekend’ bestaat uit twee delen: De cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is Waarlijk Opgestaan’. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer. Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter. Voorbeelden hiervan zijn de melodieën van ‘Jezus leven van mijn leven’, ‘Is dat is dat mijn Koning’ en ‘U zij de glorie. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

Kerstconcert 2019

Op zondag 15 december hadden we ons Kerstconcert.

Er werden bekende kerstliederen gezongen zoals Joy to the world, A Christmas Alleluia, Oh Holy Night en meer. Daarna zong het Koor het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’.

Orgelplusconcert op 29 juni in Zeist

Op zaterdag 29 juli 2019 leverde het Kerkkoor Driebergen weer een bijdrage aan het Orgelplusconcert van stadsorganist Willem Harold Boog in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Koordirigent Wouter Harbers verleende als pianist ook weer medewerking aan dit concert.

Oranjeavond op 27 april in de Oude Kerk in Zeist

Passiemuziek op 13 en 14 april 2019

(In de Sionskerk in Zeist, in de Ontmoetingskerk in Eefde (gem. Lochem) en in de Grote Kerk in Driebergen)

Op zaterdagavond 13 april en op zondag 14 april zong het Kerkkoor Driebergen o.l.v dirigent Wouter Harbers, de Marcus Passie getoonzet door Hans Boelee.

Het idee tot het componeren van deze passie ontstond op tweede kerstdag 1977 als reactie op een vrijwel eindeloze reeks kerstvieringen. De componist Hans Boelee componeerde in de kerstvakantie van 1977/1978 al het grootste deel. Naderhand heeft hij nog slechts enkele aanvullingen toegevoegd. Het lijdensverhaal wordt niet zoals in de klassieke passionen als recitatief gezongen, maar gelezen door een lector.

De woorden van Jezus werden gezongen door de baritonsolist. De woorden van Petrus en Judas werden door de tenor en de bas vertolkt en de woorden van de slavin in de hof door de sopraan. Het koor zong bekende lijdensliederen en vertolkte de stem van het volk rondom de kruisiging. De begeleiding kwam van het orgel, viool en hobo, cello, trompet. Samen met de teksten die door de lector/liturg werden gelezen klonk zo het lijdensverhaal van Jezus, naar het Evangelie van Marcus.

Kerkdienst met de Evangelische Kantorei Aachen-Süd-West

Op 30 september 2018 verleende het Kerkkoor Driebergen samen met de  Evangelische Kantorei Aachen-Süd-West medewerking aan de kerkdienst in de Grote Kerk in Driebergen.

Klik hier voor meer informatie over het bezoek van dit koor aan Nederland.

Orgelplusconcert in Broedergemeente, Zeist

Op zaterdag 14 juli 2018 leverde het Kerkkoor Driebergen een belangrijke bijdrage aan het Orgelplusconcert van stadsorganist Willem Harold Boog in de kerk van de Evangelische Broedergemeente in Zeist. Koordirigent Wouter Harbers verleende als pianist medewerking aan dit concert.

Lees hier meer over dit bijzondere concert.

De Marcus Passie

Op Palmzondag 25 maart 2018 was er de Marcus Passie in de Grote Kerk te Driebergen.

Lees hier meer over deze bijzondere uitvoering.

Een jubilerend Kerkkoor

Op zaterdagavond 28 oktober 2017 was het jubileumconcert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Kerkkoor Driebergen.

Op deze gedenkwaardige avond hebben wij het Oratorium ‘Jozef’ van Marco den Toom gezongen.

Wát was het een feest om dit te samen met geweldige musici uit te voeren, onder leiding van Wouter Harbers. Uit het daverende applaus na het zingen van het laatste lied bleek de waardering voor dit bijzondere jubileumconcert.

Ds. Hans Baart nam aan het einde van de avond namens de kerkraad het woord en werden wij verrast met een cadeaubon van €250,00 voor het aanschaffen van muziek.

Na afloop hebben we na kunnen praten onder het genot van een drankje en een hapje, welke zeer feestelijk werden gepresenteerd, met als prikker een muzieksleutel.

Er waren veel lovende woorden voor koor, musici en dirigent. Dit deed ons allen stralen. We kunnen terugzien op een fantastisch jubileumjaar waar dit concert een onderdeel van was.

Ter gelegenheid van het ons jubileum is de geschiedenis van het kerkkoor door Hans Sleeuwenhoek geschreven en samengesteld.

De prijs van dit fraaie jubileumboek is € 11,00.

Heeft u belangstelling voor deze gebundelde geschiedenis in kleur, dan kunt u Diny Kooij  een email sturen of u kunt haar bellen op nummer 0343 514061

Wij zorgen er dan voor dat het bij u thuis wordt bezorgd.