Wie lid wil worden van het Kerkkoor Driebergen moet aan een paar voorwaarden voldoen.

  • Wie lid wil worden moet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Verder (behoudens bijzondere omstandigheden) de repetities op maandagavond bijwonen.
  • De dirigent bepaalt uiteindelijk of de stemkwaliteit van een aspirant-lid voldoende is. Dat gebeurt via een stemtest.
  • De koorleden betalen in 2024 een contributie van € 200,- per jaar (in maximaal 4 termijnen) op banknummer NL42RABO0375228667.

Er is natuurlijk altijd de gelegenheid om geheel vrijblijvend een of meer repetitie-avonden bij te wonen en pas daarna over een lidmaatschap te beslissen. U bent er van harte welkom. Stap gewoon binnen of meld vooraf uw komst bij mw. Ella van Oostenbrugge: tel. 06 1881 8288.